Τεχνητά Μέλη

Εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, αναλαμβάνει την ανάλυση, κατασκευή και εφαρμογή τεχνητών μελών - προθέσεων.