Νανοβιονικά προιόντα

H ακτινοβολία FIR ( Far Infrared Rays - Άπω Υπέρυθρες ακτίνες ) είναι μια μορφή θερμότητας που εκπέμπεται από τον ήλιο και όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.