Υπόδημα μετεγχειρητικό πρόσθιας αποφόρτισης Darco

Ειδικό παπούτσι μετεγχειρητικό πρόσθιας αποφόρτισης.

Υπόδημα Off-Loading Diabetic Shoe

Υπόδημα ειδικής σχεδίασης κατάλληλο για διαβητικούς ασθενείς.

Υπόδημα Μετεγχειρητικό Post-op Shoe

Μετεγχειρητικό υπόδημα χαμηλού προφίλ.