Αεροστρώματα με Αντλία Ρύθμισης

Βασικό εργαλείο για την πρόληψη των κατακλίσεων.

Αεροστρώματα Σωληνωτά με Ενισχυμένη Αντλία

Αποτελούνται από ενισχυμένους και ανεξάρτητους αεροθαλάμους, που συνδέονται με ένα άριστο κλειστό

κύκλωμα από ενισχυμένους συνδέσμους, που τροφοδοτούνται μεταξύ τους, όλο το εικοσιτετράωρο με εναλλασσόμενο αέρα, από την ενισχυμένη αντλία.