Νάρθηκας Οστεοαρθρίτιδας ΟΑ Adjuster

Νάρθηκας γόνατος οστεοαρθρίτιδας, ΟΑ Adjuster.

Νάρθηκας Οστεοαρθρίτιδας OA Assist

Νάρθηκας γόνατος οστεοαρθρίτιδας, με πλαίσιο μονόπλευρης σχεδίασης και πολυκεντρική άρθρωση ΟΑ Assist.

Νάρθηκας Οστεοαρθρίτιδας ΟΑ Lite

Νάρθηκας γόνατος, οστεοαρθρίτιδας μονόπλευρης πολυκεντρικής άρθρωσης, ΟΑ Lite.