Περικνημίδα Infrapatellar Band

Προσφέρει εστιασμένη συμπίεση στον επιγονατιδικό τένοντα.