Νάρθηκας Ώμου Ultrasling®ΙΙΙ ΑΒ

Νάρθηκας, ανάρτηση, απαγωγής ώμου 15°- 30°, UltraSling® ΙΙΙ ΑΒ.

Νάρθηκας Ώμου Ultrasling® ΙΙΙ ΕR

Νάρθηκας, ανάρτηση, έξω στροφής ώμου, UltraSling ® ΙΙΙ ER.

Νάρθηκας Ακρωμιο-κλειδικής / Κύφωσης

Οκτωηδής νάρθηκας ακρωμιο-κλειδικής/ κύφωσης εύκολα ρυθμιζόμενος.

Νάρθηκας Ώμου S.C.O.I. (Southern California Orthopedic Institute) Shoulder Brace

Νάρθηκας αεροπλανάκι, ακινητοποίησης ώμου, S.C.O.l.

Νάρθηκας Ώμου Quadrant® Shoulder Brace

Ο νάρθηκας αεροπλανάκι, ακινητοποίησης ώμου Quadrant.