Κηδεμόνας Βραχιονίου Τύπου Sarmiento

Δύο τεμαχίων, από θερμοπλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας.