Ουροσυλλέκτες με Κάνουλα εκκένωσης αποστειρωμένοι

Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ουροσυλλέκτες Απλοί με βαλβίδα μη παλινδρόμησης

Ουροσυλλέκτες απλοί κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ουροσυλλέκτες απλοί αποστειρωμένοι(ASEPTA Urine Drainage Bag Sterile)

Ουροσυλλέκτες απλοί αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ουροσυλλέκτες Νεογνικοί (ASEPTA Paediatric Urine Collector Sterile)

Ουροσυλλέκτες νεογνικοί-παιδικοί 100ml μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από ιατρικό (μη τοξικό ) PVC.

Ουροσυλλέκτες Απλοί

Ουροσυλλέκτες απλοί κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ουροσυλλέκτες Κλειστού Κυκλώματος(ASEPTA Urine Bag Closed System )

Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι, με ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα και κορδόνι.

Ουροσυλλέκτες Περιπάτου αποστειρωμένοι(ASEPTA Urine Leg Bag Sterile)

Ουροσυλλέκτες περιπάτου αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVCαδιαφανείς ιδιαίτερα ανθεκτικοί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων (ASEPTA Urine Metter Plus Sterile)

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων αποστειρωμένες, κατασκευασμένες από ιατρικού τύπου PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Δοχεία Συλλογής Πλαστικά

Δοχεία Συλλογής Ούρων 24ώρου.

Δοχεία Συλλογής Ούρων

Δοχεία Συλλογής Ούρων.