Εξειδικευμένη Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Εσωτ.-Εξωτερικών Χώρων

Εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για την αρχιτεκτονική επανασχεδίαση...