Αναγνωστήρια Μεταλλικά

Κατάλληλα για να στηρίζουν βιβλίαή περιοδικά.

Μεγεθυντικοί Φακοί με Φώς

Μεγενθυντικοί Φακοί με Φώς.

Μεγεθυντικοί Φακοί

Μεγενθύνουν μέχρι και δυο φόρες από το αρχικό του μέγεθος.