Ουροσυλλέκτες Νεογνικοί (ASEPTA Paediatric Urine Collector Sterile)

Ουροσυλλέκτες νεογνικοί-παιδικοί 100ml μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από ιατρικό (μη τοξικό ) PVC.

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων (ASEPTA Urine Metter Plus Sterile)

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων αποστειρωμένες, κατασκευασμένες από ιατρικού τύπου PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.