Μετρητές Χοληστερίνης, Τριγλυκεριδίων, Γλυκόζης

Ηλεκτρονικά. Διαθέτουν μνήμη για αποθήκευση παλαιοτέρων λήψεων.