Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου Nonin OnyxΙΙ 9550

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου με LCD οθόνη για απεικόνιση κορεσμού του οξυγόνου σε %, παλμούς καρδιάς, ακρίβεια μέτρησης κορεσμού Ο2 ± 2%. Συνοδεύεται από δερμάτινη θήκη μεταφοράς.

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου Nonin Onyx 9500

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου με LCD οθόνη για απεικόνιση κορεσμού του οξυγόνου σε %, παλμούς καρδιάς, ακρίβεια μέτρησης κορεσμού Ο2 ± 2%.

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου MD 300 C3

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου με LCD οθόνη για απεικόνιση κορεσμού του οξυγόνου σε %, παλμούς καρδιάς, ακρίβεια μέτρησης κορεσμού Ο2 ± 2%.

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου MD 300 C2

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου με LCD οθόνη για απεικόνιση κορεσμού του οξυγόνου σε %, παλμούς καρδιάς.