Φορητό Σπιρόμετρο Spirobank II 33511

Σπιρόμετρο με μνήμη 6000 μετρήσεων. Οξυμετρία με 1000 ώρες καταγραφής.

Σπιρόμετρο 33518

Stand alone spirometer with PC online operation

Επιτραπέζιο Σπιρόμετρο 33522

Σπιρόμετρο με δυνατότητα μνήμης 6000 μετρήσεων.

Καταγραφικό Οξύμετρο 33535

A real oximeter lab with unique functions: - up to 1,000 hours recording (2 or 4 sec intervals). - direct printer connection via Bluetooth®