Νεφελοποιητές με Compressor Airmist F700

Νεφελοποιητές με compressor κατάλληλοι για όλα τα φάρμακα.

Νεφελοποιητής NEB 50

Αξιόπιστη συσκευή για τη θεραπεία εισπνοών