Φορητοί Νεφελοποιητές OMRON U-22

Επαναστατική τεχνολογία Micro AIR ηλεκτρικού πλέγματος Mesh.