Καταγραφικό Οξύμετρο 33535

A real oximeter lab with unique functions: - up to 1,000 hours recording (2 or 4 sec intervals). - direct printer connection via Bluetooth®