Φορητό Σπιρόμετρο Spirobank II 33511

Σπιρόμετρο με μνήμη 6000 μετρήσεων. Οξυμετρία με 1000 ώρες καταγραφής.

Σπιρόμετρο 33518

Stand alone spirometer with PC online operation

Επιτραπέζιο Σπιρόμετρο 33522

Σπιρόμετρο με δυνατότητα μνήμης 6000 μετρήσεων.