Αυτόματος εξωτερικός διφασικός απινιδωτής

Αυτόματος εξωτερικός διφασικός απινιδωτής

Απινιδωτές PAD 500P with CPR advisor

Αξιολογεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς, την ποιότητα σήματος, την ακεραιότητα επαφής ηλεκτροδίου και την αντίσταση ασθενούς για να καθορίσει εάν απαιτείται απινίδωση.