Διαφανοσκόπια 27377, 27376, 27375, 27374

The new generation of X-ray illuminators with advanced back light TV LCD technology and colour temperature of 7200°K for superior viewing and reading of radiography.

Διαφανοσκόπια LCD 27397

The new generation of X-ray illuminators with advanced back light TV LCD technology and colour temperature of 7200°K for superior viewing and reading of radiography.

Διαφανοσκόπια LCD 27396

The new generation of X-ray illuminators with advanced back light TV LCD technology and colour temperature of 7200°K for superior viewing and reading of radiography.

Διαφανοσκόπια LCD 27395

The new generation of X-ray illuminators with advanced back light TV LCD technology and colour temperature of 7200°K for superior viewing and reading of radiography.

Διαφανοσκόπια Συμβατικά 16003

Διαφανοσκόπιο 3 θέσεων, ηλεκτροστατικής βαφής (Λευκό) 1,22 Χ 0,10 Χ 0,45 m

Διαφανοσκόπια Συμβατικά 1609

Διαφανοσκόπιο ξύλινο 2 θέσεων 0,68 Χ 0,10 Χ 0,45 m

Διαφανοσκόπια Συμβατικά 1608

Διαφανοσκόπιο ξύλινο 1 θέσης 0,41 Χ 0,10 Χ 0,45 m.

Διαφανοσκόπια Συμβατικά 1603+11711

Διαφανοσκόπιο 2 θέσεων ηλεκτροστατικής βαφής (Λευκό) 0,68 Χ 0,10 Χ 0,45.

Διαφανοσκόπια Συμβατικά 1602+11710

Διαφανοσκόπιο 1 θέσης ηλεκτροστατικής βαφής (Λευκό) 0,41 Χ 0,10 Χ 0,45