Τροχήλατα Τραπέζια Mayo 1099

Εργαλειοδότρια MAYO μηχανική INOX 0,40 Χ 0,60 Χ 0,85-1,40 m

Τροχήλατα Τραπέζια Mayo 1197

Εργαλειοδότρια MAYO υδραυλική INOX με αποσπούμενο δίσκο 0,40 Χ 0,60 Χ 0,85-1,20 m

Τροχήλατα Τραπέζια 1090

Τραπέζι χρώμιο με 2 ράφια μελαμίνη 0,40 Χ 0,50 Χ 0,90 m

Τροχήλατα Τραπέζια 1110

Τραπέζι χρώμιο με 3 ράφια μελαμίνη 0,40 Χ 0,50 Χ 1,00 m

Τροχήλατα Τραπέζια 1120

Τραπέζι χρώμιο με 3 ράφια μελαμίνη και 1 συρτάρι 0,40 Χ 0,50 Χ 1,00 m

Τροχήλατα Τραπέζια 1091

Τραπέζι χρώμιο με 2 ράφια λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής 0,40 Χ 0,50 Χ 0,90 m

Τροχήλατα Τραπέζια 1111

Τραπέζι χρώμιο με 3 ράφια λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής 0,40 Χ 0,50 Χ 1,00 m

Τροχήλατα Τραπέζια 1122

Τραπέζι χρώμιο με 3 ράφια λαμαρίνα και 3 συρτάρια ηλεκτροστατικής βαφής 0,40 Χ 0,50 Χ 1,00 m

Τροχήλατα Τραπέζια 11255

Τραπέζι INOX με 3 ράφια λαμαρίνα INOX και 1 συρτάρι.