Ηλεκτροθεραπεία Rehab 400

Φορητή συσκευή ηλεκτροθεραπείας 4 καναλιών.

Ηλεκτροθεραπεία Compex Performance mi-Ready

Κορυφαία φορητή συσκευή ηλεκτροδιέγερσης 4 καναλιών με εξειδίκευση στον αθλητισμό.

Ηλεκτροθεραπεία Compex Mi Sport

Για αυτούς που ο αθλητισμός είναι πάνω απ’ όλα πάθος.

Ηλεκτροθεραπεία Compex Vitality

Φορητή συσκευή ηλεκτροδιέγερσης 4 καναλιών με εξειδίκευση στην Αισθητική και στο Fitness.

Ηλεκτροθεραπεία Cefar Easy

Φορητή συσκευή TENS ενός καναλιού. Η συσκευή είναι κατάλληλη για θεραπεία πόνου στον αυχένα, την πλάτη και την μέση.