Διαθερμίες Βραχέων Κυμάτων Gymna Thermo 500

Τροχήλατη συσκευή βραχέων κυμάτων δύο ανεξαρτήτων εξόδων.

Διαθερμίες Μικροκυμάτων Medical Italia RT 250 Digital

Τροχήλατη συσκευή Μικροκυμάτων συνεχούς και παλμικής εκπομπής.

Συσκευές Θερμών Επιθεμάτων Hydrocollator Chattanooga Stationary

Επιτραπέζιες ανοξείδωτες συσκευές θερμών επιθεμάτων συνεχούς λειτουργίας.

Συσκευές Θερμών Επιθεμάτων Hydrocollator Chattanooga Mobile

Τροχήλατες ανοξείδωτες συσκευές θερμών επιθεμάτων συνεχούς λειτουργίας.