Συσκευή Θεραπείας Κρουστικών Κυμάτων Shockmaster 500

Νέα υψηλής τεχνολογίας συσκευή θεραπείας μέσω κρουστικών κυμάτων RSWT (Radial shockwave therapy).