Διαθερμίες Delta Thermia Easytech

Προσφέρει θέρμανση με τη χρήση γεννήτριας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.