Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας Gymna Combi 400

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτροθεραπείας 2 καναλιών με υπερήχους, συνδυασμένη θεραπεία και laser.