Διαφανοσκόπια Συμβατικά 1609

Διαφανοσκόπιο ξύλινο 2 θέσεων 0,68 Χ 0,10 Χ 0,45 m