Συσκευή Laser μίας Εξόδου Επιτραπέζια Medical Italia Lis 1050

Διαθέτει φωτιζόμενη LCD οθόνη με απεικόνιση και έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας.

Περιλαμβάνει 20 πρωτόκολλα θεραπείας και 10 μνήμες για δημιουργία νέων προγραμμάτων.

Συχνότητα: 10 – 10.000 Hz.

Μήκος κύματος διόδου: 905 nm.

Διάρκεια παλμού: 100 nsec.

Μορφοποίηση παλμού: 10 – 100 %.

Κλάση LASER: 3Β.

Η συσκευή συνοδεύεται από κεφαλή LASER μοντέλο MLA1-25 ισχύος 25 mW.

Διατίθενται προς επιλογή κεφαλές 1, 3, 5 και 8 διόδων ισχύος από 25 – 500 mW.